W sytuacji, w której musimy zmierzyć się ze śmiercią bliskiej nam osoby, jesteśmy w stanie silnego smutku i żalu. Takie emocje nie sprzyjają organizowaniu takich rzeczy jak pogrzeb, stypa, czy – jeśli zachodzi konieczność – transport zwłok do Polski ciała zmarłego. Niestety, nierzadko musimy się z tym zmierzyć. Od czego zacząć? Jak zadbać o prawidłowy i zgodny z obowiązującym prawem transport ciała zmarłego do Polski? Na te, jak również i na wiele innych pytań, odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule. 

Co stanowi podstawę do zorganizowania transportu zwłok do Polski?

Prawo w Polsce jasno mówi o tym, że nie można pod żadnym pozorem samodzielnie podejmować się zorganizowania transportu zwłok do Polski. Jeśli chcemy taką czynność przedsięwziąć, konieczne jest zwrócenie się z odpowiednim wnioskiem do konsulatu znajdującego się w kraju, w którym zmarła bliska nam osoba. W tym celu, niezbędne jest złożenie wniosku. Składamy go w urzędzie miasta, który jest właściwym dla miejsca pochówku. Co powinno się znaleźć w takim wniosku? Przede wszystkim nasze dane – również te, pochodzące z dowodu tożsamości. Konieczne jest także wpisanie danych osoby zmarłej oraz określenie tego, w jakim stopniu jesteśmy z nią spokrewnieni. Tylko rodzina – bliższa lub dalsza – może bowiem zwrócić się z prośbą o zorganizowanie transportu zwłok. Pozwolenie jest jednak wystawiane na zakład pogrzebowy, nie na osoby prywatne. 

W jaki sposób odbywa się transport zwłok do Polski?

Trumna z ciałem zmarłego, może być przewieziona do Polski tylko po spełnieniu odpowiednich warunków. Musi być ona przede wszystkim szczelnie zamknięta a wewnątrz, powinna być umieszczona specjalna, metalowa wkładka. Co więcej, nie ma prawnie dozwolonej możliwości, aby po przewiezieniu ciała do Polski, trumna została otwarta – jest to surowo zabronione. Tym samym, jeśli bliscy chcą pożegnać zmarłego, powinni – wraz z przedstawicielem zakładu pogrzebowego – udać się na miejsce zgonu i tam, przed zamknięciem trumny – pożegnać się ze zmarłą osobą.