Z pojęciem, którym jest recenzja, zetknął się z całą pewnością każdy – czy to w szkole, czy po prostu, w życiu. Nie każdy jednak wie, czym dokładnie jest recenzja oraz jakie warunki musi spełnić dany tekst, aby za recenzję mógł uchodzić. W naszym poniższym artykule, dokładnie przybliżymy państwu termin, którym jest recenzja, jak również wskażemy na najważniejsze cechy, którymi musi się wyróżniać tekst, aby mógł być za takową uznany. 

Recenzja – jaki jest cel tego rodzaju tekstu?

Recenzja w założeniu ma być indywidualną, bardzo subiektywną oceną wybranej rzeczy. Może to być książka, film, sztuka teatralna, ale też i miejsce, restauracja czy kosmetyki. Zasadniczo wszystko, co poddajemy rzetelnej ocenie, biorąc pod uwagę szereg różnych czynników, jest swoistą recenzją. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli dany tekst ma zostać określony jako recenzja, na samym końcu musi pojawić się subiektywna opinia osoby, która taki tekst stworzyła. Dobrze jest także zadbać o to, aby zamieścić zdanie które zachęca lub zniechęca odbiorcę do zapoznania się z omawianą rzeczą.

Elementy, które muszą pojawić się w recenzji

Są pewne elementy składowe, które koniecznie muszą się pojawić w recenzji. Przede wszystkim, jest to tytuł oraz autor – w przypadku recenzji najróżniejszych tekstów kultury, lub nazwa – kiedy poddajemy ocenie inną rzecz. Bardzo ważne jest także skrupulatne zaplanowanie samej struktury takiego tekstu. Wyraźnie należy wskazać, co jest omawiane, jaki jest temat danego tekstu kultury, o czym opowiada. Koniecznie także należy zawrzeć w recenzji zarówno mocne strony danej rzeczy, jak i te, które są naszym zdaniem słabe. Na samym końcu w recenzji musi pojawić się nasza subiektywna opinia na temat omawianej rzeczy. Nie ma reguły co do tego, jak długa powinna być recenzja, ani jaką formę ma ona przyjmować. Współcześnie mamy do czynienia zarówno z recenzjami w formie pisanej, audio jak również i audio – wizualnej.